Sunday, April 15, 2007

Did Joey Lina just say

pagtatalik sa himpapawid? Hmmmm...

No comments: